Erik không còn sợ bị khán giả chỉ trích

Trả lời về tin đồn công ty cũ có hành động gây khó dễ, Erik thừa nhận. Tuy nhiên, anh từ chối tiết lộ cụ thể.

Trả lời về tin đồn công ty cũ có hành động gây khó dễ, Erik thừa nhận. Tuy nhiên, anh từ chối tiết lộ cụ thể.

Theo Zing

chỉ trích

Erik

Bình luận