Federer qua những siêu phẩm hạ cao thủ "già dơ"

Federer với 10 cú đánh có kỹ năng toàn diện, trái - thuận - cắt anh đều hoàn hảo

Federer với 10 cú đánh có kỹ năng toàn diện, trái - thuận - cắt anh đều hoàn hảo.

Theo Khám phá

Federer

Bình luận(0)