Hãi hùng cảnh thùng phi bất ngờ phát nổ khi đang hàn

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh thùng phuy bất ngờ phát nổ khiến ai nấy vô cùng kinh hãi.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://video.vietnamnet.vn/hai-hung-canh-thung-phi-bat-ngo-phat-no-khi-dang-han-a-95227.html

cháy nổ

Bình luận