Hành động vô ý thức của bà mẹ khiến con nhỏ phải gánh chịu hậu quả

Các bậc phụ huynh cần chấn chỉnh ngay hành vi, thái độ khi tham gia giao thông trên đường, đặc biệt là khi đèo con nhỏ để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra. 

 Các bậc phụ huynh cần chấn chỉnh ngay hành vi, thái độ khi tham gia giao thông trên đường, đặc biệt là khi đèo con nhỏ để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo VietNamNet

tai nạn giao thông

va chạm giao thông

clip hot

Bình luận