Hành trình tìm công lý vụ học sinh Nam Trung Yên gãy chân

Sau gần 3 tháng em Trần Chí Kiên gãy chân trên sân trường, hiệu trưởng và hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội bị kỷ luật cách chức.

Sau gần 3 tháng em Trần Chí Kiên gãy chân trên sân trường, hiệu trưởng và hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội bị kỷ luật cách chức.
Theo Zing 

hiệu trưởng

Hiệu phó

trường Tiểu học Nam Trung Yên

em Trần Chí Kiên

Bình luận