Hậu quả khó lường nếu bỏ qua biểu hiện này ở trẻ khi bắt đầu đi học

Do trẻ còn nhỏ, lệ thuộc vào bố mẹ nên những ngày bắt đầu đi học là cả một thử thách lớn. Nếu phụ huynh chủ quan, bỏ qua những dấu hiệu bất thường ở con thì có thể dẫn tới những hậu quả khó lường.

Do trẻ còn nhỏ, lệ thuộc vào bố mẹ nên những ngày bắt đầu đi học là cả một thử thách lớn. Nếu phụ huynh chủ quan, bỏ qua những dấu hiệu bất thường ở con thì có thể dẫn tới những hậu quả khó lường.

Theo Vietnamnet


trẻ đi mẫu giáo

Bình luận