Hình ảnh rước kiệu tại đền Trần

Sau lễ khai ấn và BTC mở cửa đền Trần để người dân vào. Để tránh tình trạng cướp lộc, sau khi nghi lễ kết thúc, BTC đã thu dọn sạch lễ trên ban thờ....

Sau lễ khai ấn và BTC mở cửa đền Trần để người dân vào. Để tránh tình trạng cướp lộc, sau khi nghi lễ kết thúc, BTC đã thu dọn sạch lễ trên ban thờ....

Nhiều người vẫn cố với tay chen qua hàng rào lực lượng bảo vệ khu vực ban thờ chính để sờ, xoa tiền lên bát hương. BTC đã cắt cử lực lượng bảo vệ đừng ngay trước ban thờ chính để ngăn người dân và liên tục yêu cầu du khách hành xử văn minh...

Theo VietNamNet

Bình luận