Hình phạt sám hối Đại Tăng với trụ trì chùa Ba Vàng nặng thế nào?

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng phải chịu hình phạt sám hối Đại Tăng. Vậy sám hối đại tăng trong nhà Phật là gì và nặng đến mức nào?.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng phải chịu hình phạt sám hối Đại Tăng. Vậy sám hối đại tăng trong nhà Phật là gì và nặng đến mức nào?.

Video: VTC

Theo Zing


chùa Ba Vàng

Bình luận