'Hoa hồng trên ngực trái' tập 20: Trà bị đầu gấu dằn mặt khi đang ở bên bồ

Trong Hoa hồng trên ngực trái tập 20, Trà hẹn gặp bồ cũ để than thở về việc sợ bị bà Dung "lật bàn" thì mọi công lao thành công cốc.

Trong Hoa hồng trên ngực trái tập 20, Trà hẹn gặp bồ cũ để than thở về việc sợ bị bà Dung "lật bàn" thì mọi công lao thành công cốc. Đúng lúc đó, hai tên đầu gấu đến "dằn mặt" Trà.

 

Theo VietNamNet


Hoa hồng trên ngực trái

Bình luận