Hoài Linh nghẹn ngào, thừa nhận đang tự giết mình

Nam danh hài thừa nhận rằng: 'Cải lương không chết, chính bản thân anh em làm hài mình cũng vậy, nhiều khi mình cũng tự giết mình, tôi biết tôi cũng đang tự giết tôi'.

Nam danh hài thừa nhận rằng: 'Cải lương không chết, chính bản thân anh em làm hài mình cũng vậy, nhiều khi mình cũng tự giết mình, tôi biết tôi cũng đang tự giết tôi'.

Theo Giadinhvietnam.com

Danh hài Hoài Linh

Bình luận