Học thành ngữ tiếng Anh qua giai điệu của "Thật bất ngờ"

Thành ngữ Tiếng Anh vốn dĩ không theo một chuẩn ngữ pháp và từ vựng nào. Nhưng đừng lo, bài hát này sẽ giúp các bạn "nâng tầm đẳng cấp" đó!

Thành ngữ Tiếng Anh vốn dĩ không theo một chuẩn ngữ pháp và từ vựng nào. Nhưng đừng lo, bài hát này sẽ giúp các bạn "nâng tầm đẳng cấp" đó!

Theo Khám phá

học tiếng Anh

thật bất ngờ

Bình luận