Hồi ký của Công tước xứ Sussex được so sánh với tác phẩm nổi tiếng Harry Potter

Hồi ký của Công tước xứ Sussex, Hoàng tử Harry có lượng tiêu thụ được so sánh với tác phẩm Harry Potter nổi tiếng thế giới.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/hoi-ky-cua-cong-tuoc-xu-sussex-duoc-so-sanh-voi-tac-pham-noi-tieng-harry-potter-2100514.html

Hoàng gia Anh

Hoàng tử Harry

Bình luận