Hôn rắn hổ mang

Bình luận0

Chỉ có những người thực sự điêu luyện và dũng cảm mới dám đùa giỡn với lũ rắnđộc chết người.

 

  Cỡ chữ

Chỉ có những người thực sự điêu luyện và dũng cảm mới dám đùa giỡn với lũ rắn độc chết người.

NAT

 

  Cỡ chữ

Bình luận(0)