Huấn Hoa Hồng vi phạm pháp luật nghiêm trọng khi mạo danh VTV

Mạo danh VTV, một tài khoản có tên Huấn hoa hồng đã cắt ghép, chèn hình ảnh của mình vào phóng sự của chương trình Chuyển động 24h.

Theo Zing

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-huan-hoa-hong-vi-pham-phap-luat-nghiem-trong-khi-mao-danh-vtv-post1145849.html?fbclid=IwAR0yLD3NYUJ0SJSB4_Wk5qs-_3s2d3G9EyRVCfRGUoIm-XZ5XHuy91vbw_o

Huấn hoa hồng

Bình luận