Hương Giang Idol đỏ mặt nói chuyện phòng the

Với cô nàng: "Kỹ năng có thể học được, còn kích thước thì không".

Với cô nàng: "Kỹ năng có thể học được, còn kích thước thì không".

Theo Khám Phá

chuyện phòng the

Hương Giang Idol

Bình luận