Hủy diễn, khán giả nổi giận, đập phá sân khấu

Bình luận0

Tại Ấn Độ, sau khi có thông báohủy bỏ chương trình biểu diễn của ban nhạc Metallica, các fan hâm mộ đùng đùngnổi giận, kéo nhau đập phá sân khấu. Trang thiết bị tan nát, một số còn đốt luôncả băngrôn treo xung quanh gần đó.

 

  Cỡ chữ

Tại Ấn Độ, sau khi có thông báo hủy bỏ chương trình biểu diễn của ban nhạc Metallica, các fan hâm mộ đùng đùng nổi giận, kéo nhau đập phá sân khấu. Trang thiết bị tan nát, một số còn đốt luôn cả băng-rôn treo xung quanh gần đó.

lanlan (tổng hợp)

 

  Cỡ chữ

Bình luận(0)