Khải Sở Khanh (Người phán xử) đi tán gái và cái kết không thể đắng hơn

Mua hoa tặng bán gái nhưng không chịu trả tiền, Khải Sở Khanh (trong phim Người phán xử) nhận được ôột cái kết vô cùng chua xót

Mua hoa tặng bán gái nhưng không chịu trả tiền, Khải Sở Khanh (trong phim Người phán xử) nhận được ôột cái kết vô cùng chua xót

Theo VTV

Người phán xử

Phim Người phán xử

Khải sở khanh

Bình luận