Khám phá 'hành trình' của thuốc trong cơ thể người

Điều gì xảy ra với những viên thuốc khi chúng được đưa vào cơ thể? Chúng đi đến đâu? Làm thế nào chúng đến được nơi cần đến? Được thải trừ ra sao?

Điều gì xảy ra với những viên thuốc khi chúng được đưa vào cơ thể người? Chúng đi đến đâu? Làm thế nào chúng đến được nơi cần đến? Được thải trừ ra sao?

Theo VietNamNet

cơ thể người

Bình luận