Khi các ông bố tết tóc cho con cái

Đừng tưởng bố thì không thể tết tóc đẹp cho con gái nhé!

Đừng tưởng bố thì không thể tết tóc đẹp cho con gái nhé!

Theo Trí thức trẻ

con gái

ông bố

tết tóc đẹp

Bình luận