Khi người béo ngã...

Thứ ba, 09/03/2010 15:20
Do thể trọng hơn người nên khingã cũng đau hơn người thường rất nhiều. Mời quý vị xem video sau thì sẽ biết!
 

  Cỡ chữ
Do thể trọng hơn người nên khi ngã cũng đau hơn người thường rất nhiều. Mời quý vị xem video sau thì sẽ biết!

Theo

 

  Cỡ chữ
XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet