Khi nữ sắc không phải là nhất

Mặc dù cô gái trẻ giở hết cácchiêu để "chài" nhưng chàng trai này không hề rung động, không những thế anh tacòn lợi dụng cô để thoát ra khỏi thang máy.

 

  Cỡ chữ

Mặc dù cô gái trẻ giở hết các chiêu để "chài" nhưng chàng trai này không hề rung động, không những thế anh ta còn lợi dụng cô để thoát ra khỏi thang máy.

NAT

 

  Cỡ chữ