Khổ vì bệnh "não cá vàng"

Bình luận0

Có mỗi việc khóa cửa thôi mà cũng không thể nhớ nổi. Trí nhớ kém khổ thế đấy.

Có mỗi việc khóa cửa thôi mà cũng không thể nhớ nổi. Trí nhớ kém khổ thế đấy. 
TTOL (TH)

clip hài

não cá vàng

Bình luận(0)