Khoảnh khắc Trương Thế Vinh sợ hãi khi chạm môi BB Trần

Trong tập 9 Running Man, các nghệ sĩ trải qua phần thi ăn bánh que. Mặc Trương Thế Vinh sợ hãi, BB Trần vẫn chạm môi đàn anh, họ trở thành đội chiến thắng thử thách này.

Trong tập 9 Running Man, các nghệ sĩ trải qua phần thi ăn bánh que. Mặc Trương Thế Vinh sợ hãi, BB Trần vẫn chạm môi đàn anh, họ trở thành đội chiến thắng thử thách này.

Theo Zing


Running Man

Trương Thế Vinh

BB Trần

Bình luận