'Khóc dây chuyền', nỗi khổ chỉ có giáo viên mầm non mới hiểu

Nghề giáo viên mầm non không nhàn hạ và dễ dàng như người ta vẫn nhìn thấy hàng ngày. Đây là nghề cần nhiều sự kiên nhẫn và tình yêu trẻ vô bờ bến.

Nghề giáo viên  mầm non không nhàn hạ và dễ dàng như người ta vẫn nhìn thấy hàng ngày. Đây là nghề cần nhiều sự kiên nhẫn và tình yêu trẻ vô bờ bến.

Các bé đâu phải lúc nào cũng nghe lời, đôi khi các bé đùa nghịch quá nên xảy ra tình trạng "khóc dây chuyền" khiến cô phải dỗ hết bé này đến bé khác mà vẫn chưa chịu nín. Nỗi khố này chỉ có các cô giáo mầm non mới hiểu được thôi.

Theo Vietnamnet


giáo viên mầm non

Bình luận