Không có quy định sinh con thứ ba phải "nộp phạt"

Bình luận0

Theo Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, đây là một trong những biện pháp được một số địa phương áp dụng nhằm hạn chế tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Tuy nhiên, việc yêu cầu người dân phải “nộp phạt” hoặc “tự nguyện đóng góp” một khoản tiền mới được đăng ký khai sinh là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, đây là một trong những biện pháp được một số địa phương áp dụng nhằm hạn chế tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Tuy nhiên, việc yêu cầu người dân phải “nộp phạt” hoặc “tự nguyện đóng góp” một khoản tiền mới được đăng ký khai sinh là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Theo VTC 14

clip hot

Sinh con thứ ba

nộp phạt vì sinh con thứ ba

Bình luận(0)