Không tưởng: Bắn cung tên cách xa 15m để bắt cá hồi

Ngay cả chủ nhân cú bắn cũng không hề nghĩ rằng mình đã thực hiện được một cú “vô tiền khoáng hậu” tới vậy.

Ngay cả chủ nhân cú bắn cũng không hề nghĩ rằng mình đã thực hiện được một cú “vô tiền khoáng hậu” tới vậy.

Theo Danviet.vn/Daily Mail


Bắn cung tên

Bình luận