Kỹ sư xây dựng đá bóng, công nhân suýt bỏ mạng

Kỹ thuật sút bóng của kỹ sư xây dựng này suýt nữa dẫn tới một vụ tai nạn lao động.

 

  Cỡ chữ

Kỹ thuật sút bóng của kỹ sư xây dựng này suýt nữa dẫn tới một vụ tai nạn lao động.

Theo Hoàng Quân
VTC

 

  Cỡ chữ