Là đàn ông, thất bại hãy biết đứng lên làm khổ vợ con thế này hèn lắm...

Sống ở đời ai mà chẳng có lúc thất bại, nhưng là đàn ông thì càng phải biết đứng dậy khỏi vấp ngã để bước tiếp. Đừng sống chỉ để là gánh nặng cho vợ con!

Sống ở đời ai mà chẳng có lúc thất bại, nhưng là đàn ông thì càng phải biết đứng dậy khỏi vấp ngã để bước tiếp. Đừng sống chỉ để là gánh nặng cho vợ con!

 

Theo Trí thức trẻ


Bình luận