Lắc đầu lè lưỡi vì người trong gia đình cũng có thể trêu nhau "ác" đến thế này

Thứ sáu, 22/12/2017 09:23
Đâu chỉ riêng những trò chơi khăm từ các đức ông chồng, khi các bà "ra tay" thì cũng giáng ngay "quả đắng" vào các ông.

Theo Khám Phá
Ý kiến của bạn !