Lam Trường - Phương Thanh đồng lòng "dựng chuyện": Đại Nghĩa nhập viện

Chương trình "Giọng ải giọng ai" đã chứng kiến hai "thánh lầy" mới đó chính là Lam Trường và Phương Thanh.

Chương trình "Giọng ải giọng ai" đã chứng kiến hai "thánh lầy" mới đó chính là Lam Trường và Phương Thanh.

Theo Khám phá

Lam Trường

Phương Thanh

giọng ải giọng ai

Bình luận