"Lần đầu tiên làm "chuyện ấy"

Đoạn phim dài 4 phút với tên gọi"Lần đầu tiên làm "chuyện ấy" của nhóm Hà Nội nhỏ, sinh viên ĐH Sân khấu Điệnảnh Hà Nội có những cảnh quay gợi cảm xúc.

 

  Cỡ chữ

Đoạn phim dài 4 phút với tên gọi của nhóm Hà Nội nhỏ, sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội có những cảnh quay gợi cảm xúc. Nhưng...

NAT (sưu tầm)

 

  Cỡ chữ