Lễ hội đốt cả núi vàng mã 'lấy đỏ' cầu may ở Hà Nội

21h ngày 1/2 (11 tháng giêng), người dân làng An Định (Hà Đông, Hà Nội) lại hội tụ tại đình để chia lộc làng, "lấy đỏ" cầu may mắn cho cả năm.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/le-hoi-dot-ca-nui-vang-ma-lay-do-cau-may-o-ha-noi-2105821.html

lễ hội

Hà Nội

Bình luận