Lên xe là phóng và cái kết bên vệ đường

Bình luận0

Có nhiều "tài mới" thường lấy tốc độ làm thước đo cho trình độ cầm lái của mình; điều này không hoàn toàn sai

Có nhiều "tài mới" thường lấy tốc độ làm thước đo cho trình độ cầm lái của mình; điều này không hoàn toàn sai, nhưng cũng nên tham khảo một số tình huống dưới đây.

Theo Dantri.com.vn

trình độ cầm lái

Bình luận(0)