Nếu biết những bộ phim này, chắc hẳn bạn đã già

"Nhật ký Vàng Anh"," Phía trước là bầu trời", "Hoa cỏ may" hay "Đội đặc nhiệm nhà C21"... là những bộ phim ngắn liền tuổi học trò, thời xanh xuân của thế hệ 8X, 9X.

"Nhật ký Vàng Anh"," Phía trước là bầu trời", "Hoa cỏ may" hay "Đội đặc nhiệm nhà C21"... là những bộ phim ngắn liền tuổi học trò, thời xanh xuân của thế hệ 8X, 9X.

Theo Zing


Phim truyền hình

Bình luận