Lốp xe phát nổ như bom, hất tung thợ sủa xe lên trời

Chiếc lốp ô tô bất ngờ phát nổ, hất văng người đàn ông lên không trung

Xem link gốc Ẩn link gốc https://video.vietnamnet.vn/lop-xe-phat-no-nhu-bom-hat-tung-tho-sua-xe-len-troi-a-92453.html

nổ lốp xe

Bình luận