Lý do Hồng Đăng lo sợ khi đảm nhận vai Lê Thành trong 'Người phán xử'

Bình luận0

Tham gia chương trình "Rubic 8", Hồng Đăng chia sẻ lý do lo sợ khi đảm nhận vai Lê Thành trong "Người phán xử".

Tham gia chương trình "Rubic 8", Hồng Đăng chia sẻ lý do lo sợ khi đảm nhận vai Lê Thành trong "Người phán xử".

Theo VTV


Hồng Đăng

Người phán xử

Lê Thành

Bình luận(0)