Màn phối hợp thu hoạch sầu riêng từ trên cây cao

Hai người đàn ông phối hợp nhịp nhàng, khi một người leo lên cây cao hái sầu riêng thả xuống cho người bên dưới dùng giỏ để hứng lấy ở Bình Phước.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-man-phoi-hop-thu-hoach-sau-rieng-tu-tren-cay-cao-post1198610.html

sầu riêng

Bình luận