Mảng bê tông lớn từ tầng 5 rơi trúng đầu 2 mẹ con

Một mảng bê tông lớn rơi trúng một người phụ nữ đang bế đứa bé trên tay ở Cát Lâm, Trung Quốc hôm 22/7

Một mảng bê tông lớn rơi trúng một người phụ nữ đang bế đứa bé trên tay ở Cát Lâm, Trung Quốc hôm 22/7.

Theo VietNamNet


tai nạn

Bình luận