Mang chăn đi xếp hàng, giành nhau mua bằng được đồ giảm giá

Dịp Black Friday đang ngày càng phát triển theo hướng điên cuồng, khó kiểm soát.

Dịp Black Friday đang ngày càng phát triển theo hướng điên cuồng, khó kiểm soát.

 

Theo Zing

Link gốc: https://news.zing.vn/video-mang-chan-di-xep-hang-gianh-nhau-mua-bang-duoc-do-giam-gia-post1018334.html


Black Friday

Bình luận