Mang xăng phóng hỏa nhà hàng xóm

Nghi vợ có quan hệ tình cảm ngoài luồng với anh Đ., ông S. mang xăng sang nhà hàng xóm rồi phóng hỏa.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-mang-xang-phong-hoa-nha-hang-xom-post1438462.html?fbclid=IwAR29zPCwDIdL2ehp0fykkLqTMLBYwnHsLN63uBOWeT1nPybfA0bYgZMyHuQ

phóng hỏa

Bình luận