Máy lọc có xử lý được nước sông Đà nhiễm Styren?

Trong tình trạng nguồn nước ô nhiễm như hiện nay, máy lọc nước được coi là vật cứu cánh của nhiều hộ dân. Dưới góc nhìn của chuyên gia, tác dụng của chúng là gì?

Trong tình trạng nguồn nước ô nhiễm như hiện nay, máy lọc nước được coi là vật cứu cánh của nhiều hộ dân. Dưới góc nhìn của chuyên gia, tác dụng của chúng là gì?

Theo Zing


ô nhiễm nước sông Đà

máy lọc nước

Bình luận