Mẹ chiến sĩ hy sinh tại Nghệ An nói về cuộc điện thoại cuối cùng với người con trai duy nhất

Bà Trần Thị Ngọc Bích - mẹ chiến sĩ Phạm Giang Nam cho biết trước khi hy sinh, anh điện về nói được nghỉ phép.

 Bà Trần Thị Ngọc Bích - mẹ chiến sĩ Phạm Giang Nam cho biết trước khi hy sinh, anh điện về nói được nghỉ phép.

Theo VTC


máy bay rơi

Bình luận