Minh Tú muốn 'nuốt chửng' Lan Khuê trong tập 3 The Face

Trong tập 3, Minh Tú đã lớn tiếng khi Lan Khuê ý kiến với học trò của mình. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi Khánh Linh bị Lan Khuê loại khiến hai giám khảo có màn cãi tay đôi gay gắt.

Trong tập 3, Minh Tú đã lớn tiếng khi Lan Khuê ý kiến với học trò của mình. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi Khánh Linh bị Lan Khuê loại khiến hai giám khảo có màn cãi tay đôi gay gắt.

Theo Zing


Lan Khuê

The Face

Minh Tú

Bình luận