Mô phỏng quá trình phẫu thuật mặt V-line

Cắt không biết bao nhiêu là xương, thêm biết bao nhiêu ốc. Cắt thịt thôi đã đau, cắt xương thì...

Cắt không biết bao nhiêu là xương, thêm biết bao nhiêu ốc. Cắt thịt thôi đã đau, cắt xương thì...

TH

mặt V-line

phẫu thuật thẩm mỹ

Bình luận