Mô phỏng quá trình phẫu thuật mặt V-line

Thứ ba, 16/01/2018 14:36
Cắt không biết bao nhiêu là xương, thêm biết bao nhiêu ốc. Cắt thịt thôi đã đau, cắt xương thì...

TH
Ý kiến của bạn !