'Mưa bom' có thể làm sụp đổ cả tòa nhà lớn

Nhà leo núi Peter Maier đã ghi lại khoảnh khắc "mưa bom" tại dãy Alps, Áo.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-mua-bom-co-the-lam-sup-do-ca-toa-nha-lon-post1114905.html

hiện tượng thiên nhiên

Bình luận