Muốn có tình bạn, đừng cho ai mượn tiền

Bình luận0

Bạn bè khó khăn cần giúp đỡ là điều đương nhiên. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc trước khi quyết định cho ai đó vay tiền.

Bạn bè khó khăn cần giúp đỡ là điều đương nhiên. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc trước khi quyết định cho ai đó vay tiền.

Rất có thể, việc cho bạn vay tiền có thể là hành động chấm dứt một tình bạn đẹp. Chính vì vậy, không vay tiền bạn bè nếu bạn muốn có một tình bạn chân thành, thân thiết và thoải mái nhất.

Theo VietNamNet

tình bạn

clip hot

vay tiền

Bình luận(0)