Ngày đầu tiên đi học, nhiều bé lớp một mếu máo đòi về

Ngày đầu tiên đi học, Mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc...

Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc...

Theo VTC14

lớp một

Ngày đầu tiên đi học

Bình luận(0)