Nghe bài hát này là thấy cả một trời thương nhớ tuổi thơ

Bình luận0

Lời quá chất và dễ thương luôn, ai đã "kinh" qua hết mấy thứ trong clip không?

Lời quá chất và dễ thương luôn, ai đã "kinh" qua hết mấy thứ trong clip không?

Nguồn Facebook

tuổi thơ

bài hát

Bình luận(0)