Nghe Thượng tọa Thích Minh Hóa hướng dẫn sắp lễ cúng Thần Tài cầu lộc cả năm

Sau Tết Nguyên đán vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, mọi người sắm lễ vật để cúng lấy vía Thần Tài, Thổ Địa.

Sau Tết Nguyên đán vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, mọi người sắm lễ vật để cúng lấy vía Thần Tài, Thổ Địa.


Theo Khám Phá


Tết Nguyên đán 2018

Bình luận