Nghi thức 'Bông hồng cài áo' trong ngày Vu lan có ý nghĩa như thế nào?

Nghi thức "Bông hồng cài áo" trong ngày lễ Vu lan nhằm tưởng nhớ những người mẹ đã mất và bày tỏ sự vinh danh, trân trọng những người mẹ còn sống.

Nghi thức "Bông hồng cài áo" trong ngày lễ Vu lan nhằm tưởng nhớ những người mẹ đã mất và bày tỏ sự vinh danh, trân trọng những người mẹ còn sống.Z

>>
Video: người cầm chậu, người cầm lồng gà xâu xé đồ cúng cô hồn nhanh như 1 cơn gió

Theo Zing

rằm tháng 7

lê vu lan

Bình luận